Cám ơn bạn,

Để kích hoạt tài khoản bạn hãy điền Email và Mã đơn hàng (số có 5 chữ số dạng ở cuối tiêu đề Email Fususu gửi cho bạn khi đặt hàng), sau đó bấm kích hoạt.


 

Mong tin tốt lành,